Sorry, your browser does not support JavaScript!
Žao nam je, ali vaš internet pregledač ne podržava JavaScript!
DVB-T2 vesti
Srbija - gašenje analognog signala - raspored po regijama
TV stanice
Digitalna TV - pitanja i odgovori
Digitalni DVB-T2 prijemnici (risiveri)
Recenzije DVB-T2 prijemnika
Problemi sa DVB-T2 prijemnicima i rešenja istih
ETV - predajničke lokacije
ETV - zone raspodele

ETV - 1. MUX
ETV - 2. MUX
ETV - 3. MUX
Nalepnice ETV-a
Nalepnice ETV-a
Tehnička služba Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" će u narednom periodu vršiti određena ispitivanja i promene modulacionih parametara na uređajima koji će biti dostupni našim građanima u prodaji. Prijemna oprema koja ispunjava propisane norme imaće na sebi nalepnice ETV-a, navodi se u saopštenju JP ETV.
Do donošenja zvaničnog sertifikata od strane države tehnička služba Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" će testirati prijemnu opremu (STB uređaje i TV aparate) za sve uvoznike i distributere u Srbiji koji to žele. Inicijalna digitalna televizijska mreža je pre svega namenjena testiranju signala, i postizanju najboljih perfomansi, dok se u potpunosti ne pređe na digitalno televizijsko emitovanje u Srbiji. Uređaji koji zadovoljavaju propisane norme, imaće nalepnicu kojom se garantuje (i uvoznicima i kupcima) prijem DVB-T2 signala. Testiranje koje sprovodi ETV, iako predstavlja garanciju kupcima da su prijemni uređaji u standardu koji se koriste u našoj zemlji, nije obavezno za distributere, navodi se u saopštenju JP ETV.
Vest je preuzeta sa sajta: rts.rs
Admin:Žika ::: Jul 2012

srbija , serbia , jagodina , vesti , mpeg-4 , dvb-t2 , digital tv , digitalna tv , etv , rts
Tehnička služba Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" će u narednom periodu vršiti određena ispitivanja i promene modulacionih parametara na ure ...

чћшђж