Sorry, your browser does not support JavaScript!
Žao nam je, ali vaš internet pregledač ne podržava JavaScript!
DVB-T2 vesti
Srbija - gašenje analognog signala - raspored po regijama
TV stanice
Digitalna TV - pitanja i odgovori
Digitalni DVB-T2 prijemnici (risiveri)
Recenzije DVB-T2 prijemnika
Problemi sa DVB-T2 prijemnicima i rešenja istih
ETV - predajničke lokacije
ETV - zone raspodele

ETV - 1. MUX
ETV - 2. MUX
ETV - 3. MUX
U okviru procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija upućuje Javni poziv socijalno ugrožnim potrošačima za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije. Opširnije ...
Žig garancije „digital TV“ U okviru procesa digitalizacije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je registrovalo žig garancije „digital TV“. Ukoliko set-top-box (STB) ili televizor ispunjava tehničke zahteve određene Opštim aktom o žigu garancije „digital TV“, može biti označen ovim žigom. Opširnije ...
Poslednjih dana je završena montaža novih antenskih stubova na najbitnijim kotama za emitovanje digitalnog programa: na Jastrepcu, visine 120 m, a na Besnoj Kobili i Ceru od 60 m. Radove finasira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Postavljen novi antenski sistem na Deli Jovanu. Pored tri montirana predajnika na Vršačkom bregu i četvrtog koji je upravo dopremljen, na ovoj emisionoj stanici se završava montaža konačne konfiguracije digitalnih predajnika za tri multipleksa. Opširnije ...
Pomoćnik ministra Irini Reljin otvorila je drugi radni sastanak sa predstavnicima TV emitera iz drugog i trećeg simulkasta, koji Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija organizuje u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji povodom početka prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala. Opširnije ...
Pojedini kablovski operatori su pokrenuli kampanju kojom promovišu svoju ponudu digitalnih televizijskih programa, sa istaknutim osvrtom na proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog televizijskog programa koji vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, navodi se u saopštenju Ministarstva. Opširnije ...
Na Radnoj grupi za pripremu medijske kampanje o sprovođenju procesa digitalizacije, održanoj u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, doneto je Uputstvo koje sadrži osnovne informacije o tome kako građani da se pripreme za digitalizaciju. Opširnije ...
U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija održan je sastanak Radne grupe za realizaciju završnih aktivnosti projekta „Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala“. Opširnije ...
Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, donela Uredbu o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije. Opširnije ...

srbija , serbia , jagodina , vesti , mpeg-4 , dvb-t2 , digital tv , digitalna tv , etv , rts
Na ovoj stranici možete pročitati najnovije vesti o zemaljskoj digitalnoj televiziji u Srbiji ... ::: 6.str

чћшђж