Sorry, your browser does not support JavaScript!
Žao nam je, ali vaš internet pregledač ne podržava JavaScript!

Zanimljivi tekstovi

Zamena sijalice

Koliko programera treba da zamene sijalicu?
Nijedan. To je hardverski problem.

Koliko diplomiranih studenata treba da zamene sijalicu?
Samo jedan, ali to može trajati pet godina.

Koliko pravih muškaraca treba da zamene sijalicu?
Nijedan. Pravi muškarac se ne boji mraka.

Koliko pravih žena treba da zamene sijalicu?
Nijedna. Prava žena ima uvek oko sebe dovoljno pravih muškaraca koji će to učiniti umesto nje.

Koliko miševa treba da zamene sijalicu?
Dva. Oni su dovoljno veliki da stanu u grlo.

Koliko Poljaka treba da zamene sijalicu?
Jedan, ali moraš imati 6000 ruskih vojnika u slučaju da je Poljak u štrajku.

Koliko marksista treba da zamene sijalicu?
Nijedan. Sijalica sadrži klice vlastite revolucije.

Koliko generala/političara treba da zamene sijalicu?
1,000,001; jedan da zameni sijalicu, a ostalih 1,000,000 da obnove civilizaciju do trenutka kada joj je sijalica ponovo potrebna.

Koliko feministkinja je potrebno da zamene sijalicu?
To nije smešno.

Koliko pravih stanovnika San Francisca treba da zamene sijalicu?
Obojica.

Koliko narodnjaka treba da zamene sijalicu?
Dva. Jedan da je zameni, a drugi da napiše pesmu o tome kako je stara bila dobra.

Koliko psihijatara treba da zamene sijalicu?
Samo jedan, ali sijalica mora sama želeti da se promeni.

Koliko psihologa treba da zamene sijalicu?
Nijedan, sijalica će se zameniti sama kad bude spremna.

Koliko sicilijanaca treba da zamene sijalicu?
Tri. Jedan da zameni sijalicu, drugi da bude svedok, a treći da ubije svedoka.

Koliko glupana treba da zamene sijalicu?
10. Jedan drži sijalicu, a ostalih 9 okreću merdevine.

Koliko jakih glupana treba da zamene sijalicu?
115. Jedan drži sijalicu, a ostali okreću kuću.

Koliko glupih bogova treba da zamene sijalicu?
Dva. Jedan drži sijalicu, a drugi okreće planetu.

Koliko atomskih inženjera treba da zamene sijalicu?
Sedam. Jedan da zameni sijalicu, a ostalih šest da izmisle kako će spremiti staru za idućih 10,000 godina.

Koliko državnih službenika treba da zamene sijalicu?
Žao mi je, ta stavka je već odavno skinuta s budžeta.

Koliko fizičara treba da zamene sijalicu?
Odgovor bi trebao glasiti: n fizičara.

Koliko računovođa treba da zamene sijalicu?
Koju vrstu odgovora imaš na umu?

Koliko službenika treba da zamene sijalicu?
45. Jedan da je zameni, a ostalih 44 da ispune formulare.

Koliko mističnih pisaca treba da zamene sijalicu?
Dva. Jedan da zameni sijalicu, a drugi da stvori prigodnu atmosferu.

Koliko američkih marinaca treba da zamene sijalicu?
50. Jedan da je zameni, a ostalih 49 da čuvaju stražu.

Koliko tehničkih crtača treba da zamene sijalicu?
Samo jedan, ali trebaš predvideti čoveka koji će mu objasniti kako da to napravi.

Koliko studenata sa Oxforda treba da zamene sijalicu?
Jedan. On drži sijalicu, a svemir se okreće oko njega.
Reklame

zanimljivi tekstovi , zanimljivo , šaljivo , tekstovi , izreke , sijalica , lenjost , zamena , šale , zapovest
Koliko programera treba da zamene sijalicu? Nijedan. To je hardverski problem. Koliko diplomiranih studenata treba da zamene sijalicu? Samo jedan, ali to može trajati pet godina. ...

чћшђж