Sorry, your browser does not support JavaScript!
Žao nam je, ali vaš internet pregledač ne podržava JavaScript!

Ćuprija

Istorija

Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, ovo područje bilo je nastanjeno još u kameno doba. O tome najbolje govore mnogobrojna oruđa, oružja i predmeti od keramike pronađeni kod pećine u blizini manastira Ravanice, kao i u samoj Ćupriji i njenoj najbližoj okolini. U gvozdeno doba, ovu oblast, nastanjivali su Tračani, veliki i ratoboran narod, pleme Mezi i pleme Tribali.
U IV veku pre nove ere, u ove krajeve došli su Kelti iz Panonske nizije. Njihova vladavina, nije dugo trajala, jer su se na zapadu Balkana, pojavili Rimljani. Rimska osvajanja, bila su velika i trajala su nekoliko vekova. Oblast između Morave i Timoka, Rimljani su zauzeli tek nešto pre nove ere. Za grad na Moravi, nastupilo je sasvim novo doba, period potpunog procvata. Tada je na ušću reke Ravanice u Veliku Moravu podignut rimski grad Horeum Margi, glavna stanica na vojnom putu Kostolac-Niš.
Ubrzo nakon toga, Rimljani su sagradili kameni most, a sa njim i utvrđenje koje ga štitilo. Grad na Moravi, bio je u to vreme glavni i najveći grad Gornje Mezije (oblast severne Srbije i severne Bugarske), punih šest vekova, njen najvažniji privredni, trgovački, saobraćajni, administrativni, strategijski i kulturni centar, koji je imao velike magacine žita ,radionice oružja, arsenale za celu ovu oblast, hramove, kupatila i kanalizaciju, parkove i ulice. (Ostaci ovog grada iskopani su u samom centru Ćuprije).
Nakon Rimljana, Balkansko poluostrvo zauzeli su Huni koji su polovinom V veka opljačkali i spalili Horeum Margi. Tako je nestao šest vekova star, lep i bogat grad na Velikoj Moravi. Ostalo je samo sećanje i ruševine starog kamenog mosta, kao spomen na proteklo vreme. U srednjem veku, na tom mestu, pominje se srpsko ime mesta Ravno, u kojem je 1189.godine, Stefan Nemanja, veliki župan Srbije dočekao krstaše Fridriha Barbarose na III krstaškom pohodu.
Kasnije turci obnavljaju naselje Ravno, davši mu ime Morava-Hisar (Morava varoš), a na temeljima starog rimskog mosta Mehmed paša Ćuprilić (1660.godine) podiže drveni most-ćupriju, po kome je grad i dobio sadašnji naziv. Zahvaljujući svom položaju pored mosta i glavnog carigradskog druma, Ćuprija polako počinje da se razvija sve do 1890.godine, kada postaje i centar moravskog okruga.
Početkom dvadesetog veka, Ćuprija postaje i važan železnički centar, jer je tada proradila ložionica za opravku lokomotiva i vagona.
Prvu osnovnu školu Ćuprija je dobila 1815, a gimnaziju 1909.godine.
1868.godine, podignuta je i prva bolnica, dok je okružna sagrađena 1906.godine.
Današnja Ćuprija, poznata je po školstvu, zdravstvu, atletici i muzici.
Tekst je preuzet sa zvanične prezentacije
SO Ćuprija
Zvanična prezentacija Ćuprije
www.cuprija.rs
Reklame

serbia , srbija , Ćuprija , Grad Ćuprija , Morava , Istorija , šećerana , most , splav , ravanica
Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, ovo područje bilo je nastanjeno još u kameno doba. O tome najbolje govore mnogobrojna oruđa, oružja i predmeti od keramike pronađeni kod pećine u blizini manastira Ravanice, kao i u samoj Ćupriji i njenoj najbližoj okolini. U gvozdeno doba, ovu oblast, nastanjivali su Tračani, veliki i ratoboran narod, pleme Mezi i pleme Tribali. ...

чћшђж